Monitoring van circulariteitsstrategieën

Uitgangspunten voor toepassing bij het PBL

Dit rapport is opgesteld met twee redenen. Ten eerste wil het PBL hiermee een uniforme toepassing van de circulariteitsstrategieën als analysekader stimuleren. Er zijn diverse circulariteitsladders in omloop, met soms strijdige definities. Een consistente aanpak maakt resultaten onderling vergelijkbaar en combineerbaar, en draagt ook bij aan de doorontwikkeling van het analysekader. Daarom is dit rapport primair gericht op Nederlandse onderzoekers die aspecten van een circulaire economie willen indelen naar circulariteitsstrategieën.

Ten tweede brengt dit rapport de ervaring die in de afgelopen jaren is opgedaan in de eerdergenoemde onderzoeken bij elkaar. Veel van de opgedane kennis met betrekking tot het toepassen van de circulariteitsstrategieën als analysekader is in verschillende (achtergrond)documenten beschreven. Door de methode vast te leggen in één rapport, ontstaat een gebundeld overzicht. Dit rapport geeft definities weer, maar beschrijft ook welke keuzes zijn gemaakt bij het toepassen van het kader in eerdere studies en de redenatie daarachter. De gepresenteerde definities en uitgangspunten zijn echter niet in beton gegoten. Wanneer nieuwe inzichten ontstaan, kan dat leiden tot een update van deze uitgangspunten.

 

 

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: R-ladder

Andere relevante publicaties

Benchmark gemeenten

Benchmark met een rangschikking van alle Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kilogram ingezameld elektrisch afval per persoon

Het versnellen van de circulaire economie in Europa

Analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie

Verkenning verplichting verkoop gebruikte goederen

Onderzoek naar de mogelijkheid om retailers te verplichten een steeds groter aandeel tweedehands producten aan te bieden

×