Onderzoek naar het afdankgedrag van consumenten bij elektrische apparaten

Hoe en waar willen consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken?

Dit onderzoek gaat over hoe en waar Nederlandse consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken en op die manier hun bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen onder meer grote en kleine apparaten en verschillende inzamelkanalen.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat Nederlanders een grote waarde hechten aan het maken van een duurzame keuze, wanneer het gaat om het afdanken van oude elektrische apparaten. Echter, wanneer er teveel moeite moet worden gedaan, neemt deze bereidheid om duurzaam af te danken af.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de milieustraat, de winkel en de kringloopwinkel de belangrijkste inleverpunten zijn vanuit het perspectief van de consument. Het is voor de consument belangrijk dat grote apparaten opgehaald kunnen worden en dat er voor kleinere apparaten een goede inlever-infrastructuur is van milieustraten en winkels.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA

Andere relevante publicaties

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

E-waste in de Metropoolregio Amsterdam

Een verkenning van de e-waste keten en toekomstige logistieke scenario's

De Wereldwijde E-waste Monitor 2024

De wereldwijde e-waste monitor is het meest actuele overzicht van wereldwijde e-waste gegevens, statistieken en vooruitgang in beleid en regulering.

×