Onderzoek naar het afdankgedrag van consumenten bij elektrische apparaten

Hoe en waar willen consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken?

Dit onderzoek gaat over hoe en waar Nederlandse consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken en op die manier hun bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen onder meer grote en kleine apparaten en verschillende inzamelkanalen.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat Nederlanders een grote waarde hechten aan het maken van een duurzame keuze, wanneer het gaat om het afdanken van oude elektrische apparaten. Echter, wanneer er teveel moeite moet worden gedaan, neemt deze bereidheid om duurzaam af te danken af.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de milieustraat, de winkel en de kringloopwinkel de belangrijkste inleverpunten zijn vanuit het perspectief van de consument. Het is voor de consument belangrijk dat grote apparaten opgehaald kunnen worden en dat er voor kleinere apparaten een goede inlever-infrastructuur is van milieustraten en winkels.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen