Onderzoek naar het afdankgedrag van consumenten bij elektrische apparaten

Hoe en waar willen consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken?

Dit onderzoek gaat over hoe en waar Nederlandse consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken en op die manier hun bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen onder meer grote en kleine apparaten en verschillende inzamelkanalen.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat Nederlanders een grote waarde hechten aan het maken van een duurzame keuze, wanneer het gaat om het afdanken van oude elektrische apparaten. Echter, wanneer er teveel moeite moet worden gedaan, neemt deze bereidheid om duurzaam af te danken af.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de milieustraat, de winkel en de kringloopwinkel de belangrijkste inleverpunten zijn vanuit het perspectief van de consument. Het is voor de consument belangrijk dat grote apparaten opgehaald kunnen worden en dat er voor kleinere apparaten een goede inlever-infrastructuur is van milieustraten en winkels.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen