Ontwikkelingen, uitdagingen en kansen binnen de e-waste sector

Dit onderzoek belicht ontwikkelingen, uitdagingen en verschillenden vooruitzichten voor e-waste (elektronisch afval). Verschillende aspecten van e-waste, waaronder inzameling, voorbehandeling en recycling, worden kort besproken. Het blijkt dat Europa de grootste inzamelaar van elektronisch afval is, gevolgd door Azië, Amerika, Oceanië en Afrika. De geldwaarde van grondstoffen voor e-waste wordt geschat op 57 miljard dollar. Er wordt echter slechts $10,0 miljard aan elektronisch afval gerecycled en duurzaam teruggewonnen, waardoor 15 miljoen ton (Mt) CO2 wordt gecompenseerd.

De belangrijkste uitdagingen bij de behandeling van elektronisch afval zijn onder meer de inzameling, sortering en diversiteit van afval. Daarnaast zijn ook lage energiedichtheid, het voorkomen van verder afval, emissie en kosteneffectieve recycling doelstellingen. Slechts 78 landen in de wereld hebben nu wetgeving op het gebied van e-waste. Dergelijke wetgeving wordt in de meeste regio’s niet effectief uitgevoerd. Gebieden met veel ontwikkelingslanden zoals Zuidoost-Azië en Noord-Afrika hebben beperkte of geen wetgeving wat betreft e-waste. Daarom wordt gezocht naar land-specifieke normen en wetgeving, publiek bewustzijn, effectieve implementatie en overheidsstimulansen voor de ontwikkeling van kosteneffectieve technologieën om e-waste te beheren. Deze zullen naar verwachting een belangrijke rol zal spelen in de circulaire economie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2019

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

×