PV in Mobility: Auto’s op zonne-energie

Het doel van het PV in Mobility-project was om de mogelijkheden voor fotovoltaïsche zonne-energie (PV) in de toekomstige elektrische transportsector verder te verkennen. Naarmate de transporttransitie van fossiele brandstoffen naar een grotendeels geëlektrificeerde sector plaatsvindt, wordt verwacht dat dit de vraag naar elektriciteit op het elektriciteitsnet in Nederland met maar liefst 20% zal doen toenemen. Om de klimaatdoelen te realiseren moet de levering van deze elektriciteit daarom afkomstig zijn uit hernieuwbare en duurzame energiebronnen.

De verwachting is dat er in 2025 meer dan 50 miljoen elektrische voertuigen op duurzame elektriciteit rijden. TNO heeft samen met andere partijen softwaremodellen ontwikkeld die laten zien dat er vele nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn door zonnecellen en zonnemodules op voertuigen te installeren:

  • met een auto tot wel 20.000 km per jaar rijden op zonne-energie op zonnige locaties
  • 150 tot 200 euro aan directe besparingen op de elektriciteitskosten per jaar
  • de mogelijkheid om de auto in de zomer niet te hoeven opladen
  • vermindering van de CO2-uitstoot met 250 kilo per jaar
  • 23 tot 40% minder plug-ins bij laadstations
  • auto’s als slim en geïntegreerd onderdeel van het elektriciteitsnet en het distributienetwerk

Een van de eerste commerciële zonne-auto’s is de Lightyear 2. Deze zelfopladende auto, die in 2025 op de markt komt, is gemaakt met onze technologieën. Ook de Lightyear 0, voorheen Lightyear One, was gebaseerd op deze TNO-innovatie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen