Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2022

Het Nationaal (W)EEE Register (NWR) schrijft ieder jaar een rapportage aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit rapport bevat de gegevens uit 2022.

In dit rapport is beschreven:

• De totale hoeveelheid in Nederland in de handel gebrachte hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur;
• De totale hoeveelheid verwerkte elektrische en elektronische apparatuur;
• De resultaten met betrekking tot het behalen van de streefcijfers voor nuttige toepassing zoals bedoeld in de Richtlijn AEEA 2012 vanuit de Europese Unie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2019

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2020

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

×