Recycling van kritische grondstoffen in de toekomst

Eindrapport CEWASTE-project

Veilige toegang tot kritieke grondstoffen is cruciaal om onze hightech levensstijl in stand te houden en het concurrentievermogen van Europese bedrijven veilig te stellen. Kritieke grondstoffen spelen ook een grote rol in de defensie- en hernieuwbare energie-industrie. Europa blijft te afhankelijk van buitenlandse aanvoer en daarom blijft de toegang tot bepaalde grondstoffen onzeker. Hoewel recycling een van de belangrijkste manieren is om kritieke grondstoffen minder kritiek te maken, ligt het recyclingpercentage van de meeste bijna nul. Recycling is voor de meeste kritieke grondstoffen economisch niet aantrekkelijk, vanwege enerzijds de enorme kapitaalbehoefte bij de ontwikkeling van technologieën en anderzijds de lage en volatiele prijzen van kritieke grondstoffen.

Het CEWASTE-consortium is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het ondernemen van acties om de recycling van kritieke grondstoffen te vergroten bij verschillende actoren in de waardeketen ligt; het is een maatschappelijke uitdaging. Met het oog hierop moeten de bevoegde autoriteiten de terugwinning van kritieke grondstoffen economisch haalbaar maken. CEWASTE raadt onder andere het volgende aan:

  • Terugwinning van specifieke kritieke grondstoffen zou door de wetgeving voorgeschreven moeten worden.
  • Aanvullende marktprikkels dienen zoveel mogelijk het gebruik van secundaire kritische grondstoffen in nieuwe producten te stimuleren.
  • Er moeten financiële of fiscale stimulansen worden gebruikt om de economische levensvatbaarheid van het terugwinnen van kritieke grondstoffen en het gebruik van secundaire kritieke grondstoffen te stimuleren.
  • Platforms waar de vraag naar gerecycleerde componenten, materialen en kritieke grondstoffen het aanbod ontmoet, moeten worden bevorderd.
  • Actoren die betrokken zijn bij de inzameling van e-waste moeten het belang van recycling van kritieke grondstoffen onder de aandacht brengen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen