Roadmap circulaire fotovoltaïsche industrie

De aanpak naar een circulaire economie voor zonnepanelen (hierna PV) staat in vier kernpunten beschreven in de roadmap:

1) De fotovoltaïsche industrie moet een degelijke, hoogwaardige, circulaire verwerking van alle vrijkomende PV in Nederland realiseren. Met hoogwaardig wordt  zinvol hergebruik van complete panelen volgens nog nader uit te werken criteria bedoeld. Hoogwaardig kan ook duiden op hoogwaardige grondstoffenterugwinning zodat deze grondstoffen weer ingezet kunnen worden voor nieuwe panelen of andere hoogwaardige toepassingen.

2) De fotovoltaïsche industrie zou met ondersteuning van de overheid een stabiel, fraudeproof financieringsmechanisme voor PV moeten kunnen realiseren om te komen tot een verwijderingsfonds. Op deze wijze wordt het ontlopen van de noodzakelijke kosten voor de toekomstige hoogwaardige verwerking tegengegaan en is geborgd dat straks de middelen beschikbaar zijn voor de inzameling en hoogwaardige verwerking van PV.

3) Met de installatiebranche worden afspraken gemaakt over het inzamelen van PV van daken en zonneparken zodra deze in de toekomst gaan vrijkomen. Op deze wijze is geborgd dat het afgedankte PV in het goede kanaal belandt en niet als restafval wordt afgevoerd.

4) Overheid, kennisinstituten en stichting OPEN samen met ZRN, PV Cycle en Holland Solar moeten gaan samenwerken in (fundamentele) onderzoekstrajecten om te komen tot een circulaire fotovoltaïsche industrie. Dit zowel aan de ontwerpzijde (circulair ontwerp) als aan de grondstoffenzijde, gericht op het hoogwaardig terugwinnen van grondstoffen uit afgedankte PV.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.