Roadmap circulaire fotovoltaïsche industrie

De aanpak naar een circulaire economie voor zonnepanelen (hierna PV) staat in vier kernpunten beschreven in de roadmap:

1) De fotovoltaïsche industrie moet een degelijke, hoogwaardige, circulaire verwerking van alle vrijkomende PV in Nederland realiseren. Met hoogwaardig wordt  zinvol hergebruik van complete panelen volgens nog nader uit te werken criteria bedoeld. Hoogwaardig kan ook duiden op hoogwaardige grondstoffenterugwinning zodat deze grondstoffen weer ingezet kunnen worden voor nieuwe panelen of andere hoogwaardige toepassingen.

2) De fotovoltaïsche industrie zou met ondersteuning van de overheid een stabiel, fraudeproof financieringsmechanisme voor PV moeten kunnen realiseren om te komen tot een verwijderingsfonds. Op deze wijze wordt het ontlopen van de noodzakelijke kosten voor de toekomstige hoogwaardige verwerking tegengegaan en is geborgd dat straks de middelen beschikbaar zijn voor de inzameling en hoogwaardige verwerking van PV.

3) Met de installatiebranche worden afspraken gemaakt over het inzamelen van PV van daken en zonneparken zodra deze in de toekomst gaan vrijkomen. Op deze wijze is geborgd dat het afgedankte PV in het goede kanaal belandt en niet als restafval wordt afgevoerd.

4) Overheid, kennisinstituten en stichting OPEN samen met ZRN, PV Cycle en Holland Solar moeten gaan samenwerken in (fundamentele) onderzoekstrajecten om te komen tot een circulaire fotovoltaïsche industrie. Dit zowel aan de ontwerpzijde (circulair ontwerp) als aan de grondstoffenzijde, gericht op het hoogwaardig terugwinnen van grondstoffen uit afgedankte PV.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen