Strategieën voor een circulaire economie bevorderen de adoptie van zonnepanelen

De adoptie van zonnepanelen is de afgelopen jaren succesvol geweest. Echter, zullen zonnepanelen in de komende decennia een groeiend afvalprobleem veroorzaken. Tegelijkertijd is het belangrijk om investeringen in zonne-energieoplossingen verder te stimuleren om klimaatdoelstellingen en duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen.

Wanneer strategieën en bedrijfsmodellen voor de circulaire economie zowel investeringen in zonne-energie mogelijk kunnen maken en tegelijkertijd het afvalprobleem kunnen verminderen, wordt in dit onderzoek ontdekt. Er worden gegevens van focusgroepen uit Vlaanderen (België) gebruikt om de vraagzijde van verschillende marktsegmenten buiten de dominante residentiële markt van huiseigenaren aan te pakken. Deze markten worden meestal beheerd of bemiddeld door organisaties en omvatten zowel business-to-business als business-to-government kenmerken.

Uit de resultaten blijkt dat investeringen in zonne-energie voornamelijk worden gedreven door lagere energiekosten, onafhankelijkheid en gegarandeerde toegang tot energie. De acceptatie van circulaire zonne-oplossingen hangt voornamelijk af van een rendabele businesscase. In de meeste gevallen beperken een gebrek aan marktontwikkeling en organisatorische randvoorwaarden het potentieel van circulaire zonne-opties.

Het onderzoek doet ook aanbevelingen. Gezien de energiecrisis en uitdagingen van elektrificatie, wordt aanbevolen te investeren in regelgevende kaders die implementatie van innovatieve datatechnologieën ondersteunen. Deze technologieën bevorderen verbeterde circulariteit en lagere operationele kosten.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen