Strategieën voor een circulaire economie bevorderen de adoptie van zonnepanelen

De adoptie van zonnepanelen is de afgelopen jaren succesvol geweest. Echter, zullen zonnepanelen in de komende decennia een groeiend afvalprobleem veroorzaken. Tegelijkertijd is het belangrijk om investeringen in zonne-energieoplossingen verder te stimuleren om klimaatdoelstellingen en duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen.

Wanneer strategieën en bedrijfsmodellen voor de circulaire economie zowel investeringen in zonne-energie mogelijk kunnen maken en tegelijkertijd het afvalprobleem kunnen verminderen, wordt in dit onderzoek ontdekt. Er worden gegevens van focusgroepen uit Vlaanderen (België) gebruikt om de vraagzijde van verschillende marktsegmenten buiten de dominante residentiële markt van huiseigenaren aan te pakken. Deze markten worden meestal beheerd of bemiddeld door organisaties en omvatten zowel business-to-business als business-to-government kenmerken.

Uit de resultaten blijkt dat investeringen in zonne-energie voornamelijk worden gedreven door lagere energiekosten, onafhankelijkheid en gegarandeerde toegang tot energie. De acceptatie van circulaire zonne-oplossingen hangt voornamelijk af van een rendabele businesscase. In de meeste gevallen beperken een gebrek aan marktontwikkeling en organisatorische randvoorwaarden het potentieel van circulaire zonne-opties.

Het onderzoek doet ook aanbevelingen. Gezien de energiecrisis en uitdagingen van elektrificatie, wordt aanbevolen te investeren in regelgevende kaders die implementatie van innovatieve datatechnologieën ondersteunen. Deze technologieën bevorderen verbeterde circulariteit en lagere operationele kosten.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

In dit manifest van RREUSE wordt een routekaart met beleidsmaatregelen gepresenteerd voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

×