Sustainability Sector Index 2023: Zorgen over greenwashing

Kantar publiceert de nieuwste Sustainability Sector Index 2023, Kantars wereldwijde onderzoek naar de zorgen en het gedrag van consumenten op het gebied van duurzaamheid. Uit het onderzoek blijkt dat de bezorgdheid over greenwashing universeel hoog is. Greenwashing is wanneer merken en bedrijven zich duurzamer of meer maatschappelijk verantwoord voordoen dan ze zijn. Iets meer dan de helft van de respondenten (51%) is van mening dat merken in alle sectoren misleidend zijn bij het rapporteren van hun duurzaamheidsacties, zelfs in “born good” sectoren, zoals elektrische voertuigen of vleesvervangende producten. In Nederland ligt dat percentage iets lager; daar vindt 42% merken misleidend in hun duurzaamheidscommunicatie.

Gebaseerd op 26.000 interviews wereldwijd en in lijn met de Sustainable Development Goals van de VN, rangschikt het rapport 42 sectoren op hun duurzaamheidsacties. Deze editie van het onderzoek vergelijkt de duurzaamheidspercepties van consumenten over verschillende sectoren. Het is gebleken dat Nederlandse consumenten de elektronica sector vergelijkbaar vinden met de olie- en gasindustrie als het gaat om het stimuleren van vooruitgang op het gebied van sociale en milieukwesties. Daarmee behoort de elektronica sector bij de onderste 5 in deze categorie. Sectoren onderaan de ranglijst vertonen een gebrek aan het stimuleren van het zetten van stappen op het gebied van duurzaamheid, volgens de consument.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

Effectbeoordeling Nationale Programma Circulaire Economie

Evaluatie en effecten van het nationale beleid uit het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

Recycling van zonnepanelen

Onderzoek naar de verschillende mogelijkheden om zonnepanelen te recyclen

×