Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een missie-gedreven innovatie systeem analyse

In opdracht van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is de Universiteit Utrecht, samen met partners, gevraagd om een evaluatie te maken van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie. Het huidige onderzoek richt zich op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector. Deze producten vallen onder de Transitieagenda Maakindustrie. Kenmerkend voor deze producten zijn het gebruik van hoogwaardige grondstoffen, snelle productinnovatie en een exponentiële marktgroei in de laatste jaren. Dit onderzoek heeft de volgende leerzame inzichten opgeleverd:

Systeem in beginfase zonder duidelijke sturing

Het innovatiesysteem van elektrisch rijden en autobatterijen is nog in een vroege fase van ontwikkeling. Het systeem is nog niet rigide, partijen komen erin en gaan eruit, er is nog geen duidelijkheid over hoe een circulaire keten eruit moet zien en er is nog veel productinnovatie.

Recycling (institutioneel) dominant

Recycling wordt opgeworpen als een manier om materialen binnen Europa te houden en als oplossing voor het toenemende afvalprobleem van afgedankte autobatterijen.

Levensduurverlenging omstreden door compliance issues

Samen met de initiële opkomst van autobatterijen kwamen studies, van actoren als de Global Battery Alliance en het World Economic Forum, naar voren die laten zien dat autobatterijen na afdanking gemiddeld nog 70%-80% van de originele capaciteit hebben. Dit is niet genoeg om een elektrische auto aan te drijven, maar wel voor andere toepassingen zoals energieopslag (peakshaving). Eerste experimenten met dit soort modellen werden echter gehinderd door de angst voor compliance issues; de risico’s (bijvoorbeeld brandveiligheid) omtrent het gebruik van gebruikte autobatterijen in nieuwe toepassingen was/is onbekend. Producenten en certificering-organisaties wilden niet dat slecht functionerende producten met hun merk of standaard werden geïdentificeerd. Hierdoor nam de legitimiteit van deze route af en begon de focus te verschuiven naar recycling.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

De circulaire economie: van nice to have naar must have

Knelpunten en aanbevelingen voor de versnelling van de transitie naar een circulaire economie

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

Zijn afgedankte waterkokers geschikt voor hergebruik?

In dit onderzoek is gekeken of waterkokers die normaal gerecycled zouden worden geschikt zijn voor hergebruik in de kringloopwinkel.

×