Universele oplader in de EU

De radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU (RED) stelt een regelgevingskader vast voor het op de markt brengen van radioapparatuur. Het waarborgt een interne markt voor radioapparatuur door essentiële eisen vast te stellen op het gebied van veiligheid en gezondheid, elektromagnetische compatibiliteit en het efficiënte gebruik van het radiospectrum. In het licht van deze richtlijn bevordert de universele opladeroplossing het gebruik van gewone opladers voor mobiele telefoons en andere draagbare elektronische apparaten.

De ‘algemene oplaadvereisten’ zullen vanaf 2024 van toepassing zijn op alle draagbare mobiele telefoons, tablets, digitale camera’s, hoofdtelefoons, headsets, draagbare luidsprekers, draagbare videogameconsoles, e-readers, oordopjes, toetsenborden, muizen en draagbare navigatiesystemen. Deze vereisten zullen vanaf 2026 ook van toepassing zijn op laptops. Dergelijke overgangsperioden zullen de industrie voldoende tijd geven om zich aan te passen voordat de richtlijn van toepassing wordt. De belangrijkste elementen zijn als volgt.

Deze oplossing werd voorgesteld vanwege het volgende. In 2020 kochten consumenten in de EU ongeveer 420 miljoen elektronische apparaten en bezitten ze gemiddeld drie opladers om deze elektronische apparaten op te laden – waarvan ze er regelmatig twee gebruiken. Desondanks geeft 38% van de consumenten aan problemen te hebben ondervonden met het opladen van hun apparaten omdat er geen compatibele oplader beschikbaar was. Om deze problemen aan te pakken heeft de Europese Commissie dit voorstel gedaan op 23 september 2021.

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.