Vermeden CO2 uitstoot door e-waste verwerking in 2020

In Nederland heeft non-profit organisatie Wecycle een landelijk dekkend inzamelnetwerk waar consumenten en professionals gratis e-waste kunnen inleveren. Dit wordt vervolgens gesorteerd en verwerkt op verschillende manieren, zoals recycling.

Recycling van e-waste vermijdt de productie van nieuwe grondstoffen. E-waste bevat namelijk veel verschillende materialen waarvan een groot aantal hergebruikt kunnen worden. Door deze bruikbare materialen te scheiden en apart te recyclen, wordt de nieuwe productie van deze materialen voor een deel vermeden. En met een stijgende vraag naar materialen en een afnemende hoeveelheid grondstoffen in de natuur, wordt recycling van materialen steeds belangrijker.

Wanneer e-waste op de juiste manier verwerkt wordt leidt dit tot minder broeikasgassen. De hoeveelheid broeikasgassen die wordt vermeden, kan worden berekend. Door het monitoren van de vermeden koolstofdioxide (CO2) uitstoot kunnen trends in de milieuwinst worden ontdekt. In dit rapport wordt de berekening voor het jaar 2020 beschreven en vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA

Andere relevante publicaties

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

E-waste in de Metropoolregio Amsterdam

Een verkenning van de e-waste keten en toekomstige logistieke scenario's

De Wereldwijde E-waste Monitor 2024

De wereldwijde e-waste monitor is het meest actuele overzicht van wereldwijde e-waste gegevens, statistieken en vooruitgang in beleid en regulering.

×