Vermeden CO2 uitstoot door e-waste verwerking in 2020

In Nederland heeft non-profit organisatie Wecycle een landelijk dekkend inzamelnetwerk waar consumenten en professionals gratis e-waste kunnen inleveren. Dit wordt vervolgens gesorteerd en verwerkt op verschillende manieren, zoals recycling.

Recycling van e-waste vermijdt de productie van nieuwe grondstoffen. E-waste bevat namelijk veel verschillende materialen waarvan een groot aantal hergebruikt kunnen worden. Door deze bruikbare materialen te scheiden en apart te recyclen, wordt de nieuwe productie van deze materialen voor een deel vermeden. En met een stijgende vraag naar materialen en een afnemende hoeveelheid grondstoffen in de natuur, wordt recycling van materialen steeds belangrijker.

Wanneer e-waste op de juiste manier verwerkt wordt leidt dit tot minder broeikasgassen. De hoeveelheid broeikasgassen die wordt vermeden, kan worden berekend. Door het monitoren van de vermeden koolstofdioxide (CO2) uitstoot kunnen trends in de milieuwinst worden ontdekt. In dit rapport wordt de berekening voor het jaar 2020 beschreven en vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen