Algemeen verbindend verklaring voor afvalbeheerbijdrage voor lampen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij op 5 september 2019 een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor lampen algemeen verbindend heeft verklaard voor de periode vanaf 9 september 2019 tot 1 januari 2023.

Het verzoek is ingediend door Stichting LightRec en heeft betrekking op lampen die voor de eerste keer op de Nederlandse markt worden afgezet. De afvalbeheerbijdrage voor lampen wordt geheven ten behoeve van de voortzetting van het huidige afvalbeheerssysteem voor verlichting en armaturen.

De verkoop van kwikhoudende gasontladingslampen, die bestaat uit TL en spaarlampen (TL en CFL), neemt sinds 2011 in omvang af en wordt op steeds grotere schaal vervangen door ledlampen. Hiermee zullen op termijn TL en CFL uitfaseren. LightRec verwacht dat nog meer dan 10 jaar een inzamel- en recyclingsysteem nodig is gericht op TL en CFL. Door de milieurisico’s van kwikhoudende lampen na afdanking is dit een kostbaar proces.

Om te voorkomen dat de inzameling en recycling van de afgedankte TL en CFL volledig voor rekening gaat komen van de producenten en importeurs van ledlampen, hebben de deelnemers in LightRec besloten vanaf 2013 een voorziening te gaan vormen voor de verwachte toekomstige uitgaven. Dit verzoek tot avv is ingediend om de opgezette inzamel- en verwerkingsstructuur voort te zetten.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Dutch Battery Flows Monitor 2020

This report delivers a baseline study for the portable battery waste flows for the year 2019

×