Algemeen verbindend verklaring voor afvalbeheerbijdrage voor lampen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij op 5 september 2019 een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor lampen algemeen verbindend heeft verklaard voor de periode vanaf 9 september 2019 tot 1 januari 2023.

Het verzoek is ingediend door Stichting LightRec en heeft betrekking op lampen die voor de eerste keer op de Nederlandse markt worden afgezet. De afvalbeheerbijdrage voor lampen wordt geheven ten behoeve van de voortzetting van het huidige afvalbeheerssysteem voor verlichting en armaturen.

De verkoop van kwikhoudende gasontladingslampen, die bestaat uit TL en spaarlampen (TL en CFL), neemt sinds 2011 in omvang af en wordt op steeds grotere schaal vervangen door ledlampen. Hiermee zullen op termijn TL en CFL uitfaseren. LightRec verwacht dat nog meer dan 10 jaar een inzamel- en recyclingsysteem nodig is gericht op TL en CFL. Door de milieurisico’s van kwikhoudende lampen na afdanking is dit een kostbaar proces.

Om te voorkomen dat de inzameling en recycling van de afgedankte TL en CFL volledig voor rekening gaat komen van de producenten en importeurs van ledlampen, hebben de deelnemers in LightRec besloten vanaf 2013 een voorziening te gaan vormen voor de verwachte toekomstige uitgaven. Dit verzoek tot avv is ingediend om de opgezette inzamel- en verwerkingsstructuur voort te zetten.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation