BKN kringloopbranche 2021

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) heeft onderzoek verricht naar de kringloopbranche. Uit dit onderzoek blijkt dat de branche 137 kton CO2-uitstoot bespaarde in 2021. Ook blijkt dat er 126 kton aan goederen is ingezameld. Hiervan is ongeveer 80 procent op nuttige wijze verwerkt en bijna 50 procent direct hergebruikt. Het aandeel ingezamelde goederen dat uiteindelijk restafval is geworden bedraagt 15 procent. Kringloopbedrijven maken in zulke gevallen soms de keus om via bijvoorbeeld houtbewerkers of naaiateliers deze goederen nieuw leven in te laten blazen.

Het onderzoek toont verder aan dat de COVID-19 pandemie een impact heeft gehad op consumenten in 2021. Men kwam veel minder vaak spullen aanleveren, vermoedelijk omdat de winkelsluitingen mensen ertoe zetten om langer met hun spullen te doen.

Het onderzoek ontdekt ook de sociale impact van de branche. Voor een derde van de mensen werkzaam in de branche gold dat zij daarvoor een afstand hadden tot de arbeidsmarkt. Het BKN waarschuwt verder dat de transitie naar een circulaire economie zal vragen om meer arbeid en dat er eventueel een personeelstekort zal ontstaan.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Dutch Battery Flows Monitor 2020

This report delivers a baseline study for the portable battery waste flows for the year 2019

×