Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Het Nationaal (W)EEE Register (NWR) schrijft ieder jaar een rapportage aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit rapport bevat gegevens uit het voorgaande jaar.

In dit rapport wordt de totale hoeveelheid in Nederland in de handel gebrachte elektrische en elektronische apparatuur vermeld. Verder staat er vermeld wat de totale hoeveelheid verwerkte elektrische en elektronische apparatuur is geweest. Daarnaast worden de resultaten vermeld met betrekking tot het behalen van de streefcijfers voor nuttige toepassing, zoals bedoeld in de Richtlijn AEEA 2012 vanuit de Europese Unie.

Op deze pagina vindt u de NWR-rapportages vanaf 2019.

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation