Veelgestelde vragen over de Richtlijn AEEA 2012

Het doel van dit document met veelgestelde vragen (FAQ) is om bepaalde aspecten van de richtlijn te verduidelijken 2012/19/EU. Deze richtlijn moesten de lidstaten uiterlijk op 14 februari 2014 in nationale wetgeving omzetten.

Dit document is in de eerste plaats bedoeld om bevoegde overheidsinstanties en marktdeelnemers te helpen bij het interpreteren van de bepalingen van de richtlijn. Dit moet ervoor zorgen dat aan de vereisten van de richtlijn wordt voldaan. Echter is deze richtlijn is alleen gericht tot de lidstaten. Dit betekent dat de rechten en plichten voor private partijen uitsluitend voortvloeien uit de maatregelen die de lidstaten hebben genomen om de richtlijn uit te voeren.

Dit document weerspiegelt de standpunten van het Directoraat-Generaal Milieu en is niet wettelijk bindend. De definitieve interpretatie van de wetgeving van de Europese Unie is voorbehouden aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation