Veelgestelde vragen over de Richtlijn AEEA 2012

Het doel van dit document met veelgestelde vragen (FAQ) is om bepaalde aspecten van de richtlijn te verduidelijken 2012/19/EU. Deze richtlijn moesten de lidstaten uiterlijk op 14 februari 2014 in nationale wetgeving omzetten.

Dit document is in de eerste plaats bedoeld om bevoegde overheidsinstanties en marktdeelnemers te helpen bij het interpreteren van de bepalingen van de richtlijn. Dit moet ervoor zorgen dat aan de vereisten van de richtlijn wordt voldaan. Echter is deze richtlijn is alleen gericht tot de lidstaten. Dit betekent dat de rechten en plichten voor private partijen uitsluitend voortvloeien uit de maatregelen die de lidstaten hebben genomen om de richtlijn uit te voeren.

Dit document weerspiegelt de standpunten van het Directoraat-Generaal Milieu en is niet wettelijk bindend. De definitieve interpretatie van de wetgeving van de Europese Unie is voorbehouden aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Dutch Battery Flows Monitor 2020

This report delivers a baseline study for the portable battery waste flows for the year 2019

×