Veelgestelde vragen over de Richtlijn AEEA 2012

Het doel van dit document met veelgestelde vragen (FAQ) is om bepaalde aspecten van de richtlijn te verduidelijken 2012/19/EU. Deze richtlijn moesten de lidstaten uiterlijk op 14 februari 2014 in nationale wetgeving omzetten.

Dit document is in de eerste plaats bedoeld om bevoegde overheidsinstanties en marktdeelnemers te helpen bij het interpreteren van de bepalingen van de richtlijn. Dit moet ervoor zorgen dat aan de vereisten van de richtlijn wordt voldaan. Echter is deze richtlijn is alleen gericht tot de lidstaten. Dit betekent dat de rechten en plichten voor private partijen uitsluitend voortvloeien uit de maatregelen die de lidstaten hebben genomen om de richtlijn uit te voeren.

Dit document weerspiegelt de standpunten van het Directoraat-Generaal Milieu en is niet wettelijk bindend. De definitieve interpretatie van de wetgeving van de Europese Unie is voorbehouden aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen