Veelgestelde vragen over de Richtlijn AEEA 2012

Het doel van dit document met veelgestelde vragen (FAQ) is om bepaalde aspecten van de richtlijn te verduidelijken 2012/19/EU. Deze richtlijn moesten de lidstaten uiterlijk op 14 februari 2014 in nationale wetgeving omzetten.

Dit document is in de eerste plaats bedoeld om bevoegde overheidsinstanties en marktdeelnemers te helpen bij het interpreteren van de bepalingen van de richtlijn. Dit moet ervoor zorgen dat aan de vereisten van de richtlijn wordt voldaan. Echter is deze richtlijn is alleen gericht tot de lidstaten. Dit betekent dat de rechten en plichten voor private partijen uitsluitend voortvloeien uit de maatregelen die de lidstaten hebben genomen om de richtlijn uit te voeren.

Dit document weerspiegelt de standpunten van het Directoraat-Generaal Milieu en is niet wettelijk bindend. De definitieve interpretatie van de wetgeving van de Europese Unie is voorbehouden aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

In dit manifest van RREUSE wordt een routekaart met beleidsmaatregelen gepresenteerd voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

×