Veelgestelde vragen over de Richtlijn AEEA 2012

Het doel van dit document met veelgestelde vragen (FAQ) is om bepaalde aspecten van de richtlijn te verduidelijken 2012/19/EU. Deze richtlijn moesten de lidstaten uiterlijk op 14 februari 2014 in nationale wetgeving omzetten.

Dit document is in de eerste plaats bedoeld om bevoegde overheidsinstanties en marktdeelnemers te helpen bij het interpreteren van de bepalingen van de richtlijn. Dit moet ervoor zorgen dat aan de vereisten van de richtlijn wordt voldaan. Echter is deze richtlijn is alleen gericht tot de lidstaten. Dit betekent dat de rechten en plichten voor private partijen uitsluitend voortvloeien uit de maatregelen die de lidstaten hebben genomen om de richtlijn uit te voeren.

Dit document weerspiegelt de standpunten van het Directoraat-Generaal Milieu en is niet wettelijk bindend. De definitieve interpretatie van de wetgeving van de Europese Unie is voorbehouden aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen