Richtlijn AEEA 2012 (WEEE Directive)

RICHTLIJN 2012/19/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

WEEE is de afkorting van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’. Dit is in het Nederlands ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (AEEA). De WEEE Directive is de Europese richtlijn die de inzameling en recycling van deze afvalstroom reguleert. De Nederlandse implementatie van de WEEE Directive is de Regeling AEEA.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen