Richtlijn AEEA 2012 (WEEE Directive)

RICHTLIJN 2012/19/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

WEEE is de afkorting van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’. Dit is in het Nederlands ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (AEEA). De WEEE Directive is de Europese richtlijn die de inzameling en recycling van deze afvalstroom reguleert. De Nederlandse implementatie van de WEEE Directive is de Regeling AEEA.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen