Richtlijn AEEA 2012 (WEEE Directive)

Richtlijn van het Europees parlement en de raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

WEEE is de afkorting van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’. Dit is in het Nederlands ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (AEEA). De WEEE Directive is de Europese richtlijn die de inzameling en recycling van deze afvalstroom reguleert. De Nederlandse implementatie van de WEEE Directive is de Regeling AEEA.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA richtlijn

Andere relevante publicaties

Gezamenlijk standpunt herziening AEEA Richtlijn

Gezamenlijk standpunt van Europese milieuorganisaties over een snelle herziening van de AEEA Richtlijn

Veelgestelde vragen over de Richtlijn AEEA 2012

Een document om overheidsinstanties en marktdeelnemers te helpen bij het interpreteren van de bepalingen van de richtlijn AEEA

Regeling AEEA

De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is de Nederlandse implementatie van de Europese AEEA Richtlijn

×