Regeling AEEA

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/14758, houdende vaststelling regels met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het bijdragen aan duurzame productie en consumptie van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). In de eerste plaats gebeurt dat door het ontstaan van EEA-afval te voorkomen. Daarnaast worden hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van e-waste verbeterd om zo de hoeveelheid te verwijderen afval te verminderen. Dit draagt bij aan een efficiënter hulpbronnengebruik en ook de terugwinning van waardevolle secundaire grondstoffen.

Deze regeling stelt uiteindelijk de producenten of importeurs van elektrische en elektronische apparatuur (mede)verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inzameling en verwerking ervan wanneer het afval wordt. Ook moeten producenten en importeurs de financiering daarvoor regelen. De detailhandel, verwerkers en gemeenten hebben ook een aantal verplichtingen in de regeling. De Regeling AEEA is de Nederlandse implementatie van de WEEE Directive.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen