Regeling AEEA

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/14758, houdende vaststelling regels met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het bijdragen aan duurzame productie en consumptie van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). In de eerste plaats gebeurt dat door het ontstaan van EEA-afval te voorkomen. Daarnaast worden hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van e-waste verbeterd om zo de hoeveelheid te verwijderen afval te verminderen. Dit draagt bij aan een efficiënter hulpbronnengebruik en ook de terugwinning van waardevolle secundaire grondstoffen.

Deze regeling stelt uiteindelijk de producenten of importeurs van elektrische en elektronische apparatuur (mede)verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inzameling en verwerking ervan wanneer het afval wordt. Ook moeten producenten en importeurs de financiering daarvoor regelen. De detailhandel, verwerkers en gemeenten hebben ook een aantal verplichtingen in de regeling. De Regeling AEEA is de Nederlandse implementatie van de WEEE Directive.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen