Regeling AEEA

De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het bijdragen aan duurzame productie en consumptie van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). In de eerste plaats gebeurt dat door het ontstaan van EEA-afval te voorkomen. Daarnaast worden hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van e-waste verbeterd om zo de hoeveelheid te verwijderen afval te verminderen. Dit draagt bij aan een efficiënter hulpbronnengebruik en ook de terugwinning van waardevolle secundaire grondstoffen.

Deze regeling stelt uiteindelijk de producenten of importeurs van elektrische en elektronische apparatuur (mede)verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inzameling en verwerking ervan wanneer het afval wordt. Ook moeten producenten en importeurs de financiering daarvoor regelen. De detailhandel, verwerkers en gemeenten hebben ook een aantal verplichtingen in de regeling. De Regeling AEEA is de Nederlandse implementatie van de WEEE Directive/AEEA Richtlijn.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA richtlijn

Andere relevante publicaties

Gezamenlijk standpunt herziening AEEA Richtlijn

Gezamenlijk standpunt van Europese milieuorganisaties over een snelle herziening van de AEEA Richtlijn

Veelgestelde vragen over de Richtlijn AEEA 2012

Een document om overheidsinstanties en marktdeelnemers te helpen bij het interpreteren van de bepalingen van de richtlijn AEEA

Richtlijn AEEA 2012 (WEEE Directive)

De richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische & Elektronische Apparatuur (AEEA) is vastgesteld door de Europese Unie en heeft als doel bij te dragen tot duurzame productie en consumptie

×