Gezamenlijk standpunt herziening AEEA Richtlijn

De WEEE directive/AEEA Richtlijn trad in werking in 2012 voor het milieuvriendelijk beheer van e-waste en was de eerste stap naar een circulair economiemodel. Echter, sinds de inwerkingtreding van de richtlijn, zijn de uitdagingen in het omgaan met elektrische en elektronische apparatuur (EEA) toegenomen en hebben veel technologische ontwikkelingen plaatsgevonden.

Europese milieuorganisaties, waaronder de EEB, RREUSE, Environmental Action Germany en ECOS, vinden dat de huidige richtlijn niet langer geschikt is en dringen erop aan dat de AEEA richtlijn snel wordt herzien, uitgebreid en bijgewerkt. Ze vinden dat met name de focus op het einde van de levensduur niet langer passend is. Daarnaast wordt geadviseerd de richtlijn om te zetten in een verordening, aangezien een verordening direct van kracht wordt, juridisch bindender is en zorgt voor meer geharmoniseerde regels in heel Europa.

In deze position paper doen de organisaties 10 aanbevelingen aan de Europese commissie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA richtlijn

Andere relevante publicaties

Veelgestelde vragen over de Richtlijn AEEA 2012

Een document om overheidsinstanties en marktdeelnemers te helpen bij het interpreteren van de bepalingen van de richtlijn AEEA

Regeling AEEA

De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is de Nederlandse implementatie van de Europese AEEA Richtlijn

Richtlijn AEEA 2012 (WEEE Directive)

De richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische & Elektronische Apparatuur (AEEA) is vastgesteld door de Europese Unie en heeft als doel bij te dragen tot duurzame productie en consumptie

×