Vermeden CO2 uitstoot door e-waste verwerking in 2020

In Nederland heeft non-profit organisatie Wecycle een landelijk dekkend inzamelnetwerk waar consumenten en professionals gratis e-waste kunnen inleveren. Dit wordt vervolgens gesorteerd en verwerkt op verschillende manieren, zoals recycling.

Recycling van e-waste vermijdt de productie van nieuwe grondstoffen. E-waste bevat namelijk veel verschillende materialen waarvan een groot aantal hergebruikt kunnen worden. Door deze bruikbare materialen te scheiden en apart te recyclen, wordt de nieuwe productie van deze materialen voor een deel vermeden. En met een stijgende vraag naar materialen en een afnemende hoeveelheid grondstoffen in de natuur, wordt recycling van materialen steeds belangrijker.

Wanneer e-waste op de juiste manier verwerkt wordt leidt dit tot minder broeikasgassen. De hoeveelheid broeikasgassen die wordt vermeden, kan worden berekend. Door het monitoren van de vermeden koolstofdioxide (CO2) uitstoot kunnen trends in de milieuwinst worden ontdekt. In dit rapport wordt de berekening voor het jaar 2020 beschreven en vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation