ADR en inzameling van kleine apparaten in gemodificeerde IBCs

In toenemende mate bevatten kleine apparaten en ICT apparatuur (KEI), apparaten die voorzien zijn van batterijen als primaire energiebron. Hieronder vallen ook lithium-ion batterijen, die door beschadiging kortsluiting en daardoor brand kunnen veroorzaken. Ook heeft de afvalsector in zijn geheel last van branden, vaak veroorzaakt door broei van bijvoorbeeld organisch materiaal maar helaas ook door ontbrandende lithium-ion batterijen die bij beschadiging leiden tot kortsluiting wanneer zij bijvoorbeeld in een kraakperswagen belanden.

Lange tijd heeft Stichting OPEN (voorheen: Wecycle) geen significante problemen ondervonden met branden, die veroorzaakt zijn door kortsluiting van lithium-ion batterijen. Met het toenemend gebruik van lithium-ion batterijen als primaire energiedrager, de toename in kracht van deze batterijen en de verkleining van het apparaat waarin deze zijn vervat neemt echter het risico verder toe. Om deze reden heeft de Vereniging NVMP haar uitvoeringsorganisatie Wecycle opdracht gegeven om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om dit risico te verlagen. In de rapportage wordt de gewenste oplossing uitgewerkt.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen