ADR en inzameling van kleine apparaten in gemodificeerde IBCs

In toenemende mate bevatten kleine apparaten en ICT apparatuur (KEI), apparaten die voorzien zijn van batterijen als primaire energiebron. Hieronder vallen ook lithium-ion batterijen, die door beschadiging kortsluiting en daardoor brand kunnen veroorzaken. Ook heeft de afvalsector in zijn geheel last van branden, vaak veroorzaakt door broei van bijvoorbeeld organisch materiaal maar helaas ook door ontbrandende lithium-ion batterijen die bij beschadiging leiden tot kortsluiting wanneer zij bijvoorbeeld in een kraakperswagen belanden.

Lange tijd heeft Stichting OPEN (voorheen: Wecycle) geen significante problemen ondervonden met branden, die veroorzaakt zijn door kortsluiting van lithium-ion batterijen. Met het toenemend gebruik van lithium-ion batterijen als primaire energiedrager, de toename in kracht van deze batterijen en de verkleining van het apparaat waarin deze zijn vervat neemt echter het risico verder toe. Om deze reden heeft de Vereniging NVMP haar uitvoeringsorganisatie Wecycle opdracht gegeven om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om dit risico te verlagen. In de rapportage wordt de gewenste oplossing uitgewerkt.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.