Safe and Sustainable by Design voor Batterijen

Safe and Sustainable by Design (SSbD) is een kader om producten en materialen te ontwikkelen op een manier dat ze geen schade toebrengen aan mens en milieu. Het bestaat uit een theoretisch kader en een bijbehorende gereedschapskist met hulpmiddelen, die gebruikt worden om duurzaamheid en veiligheid te waarborgen binnen innovatie.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Royal HaskoningDHV gevraagd te onderzoeken hoe het principe van SSbD ook toegepast kan worden binnen de batterijensector. Hiervoor zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

  • Wat is het concept SSbD?
  • Welke risico’s zijn het grootste voor de veiligheid en duurzaamheid bij batterijen?
  • Hoe kan het concept SSbD voor batterijen worden ingevuld en toegepast?
  • Wat gebeurt er nu al en welke stappen kunnen nog verder worden gezet?
  • Wat zijn mogelijke rollen van de overheid bij het stimuleren van de toepassing van SSbD in onderzoek en in de batterijensector?

Dit rapport geeft toelichting en antwoord op deze vragen. Ook worden er verschillende aanbevelingen gedaan.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Veiligheid energieopslagsystemen

Het resultaat van een studie naar de veiligheid van batterijen in energieopslagsystemen (EOS) en de regelgeving hierover.

De Nederlandse batterijstromen 2020

Dit rapport bevat een nulmeting voor de afvalstromen van draagbare batterijen voor het jaar 2019

Algemeen verbindend verklaring voor afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen

Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst over de afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen

×