Veiligheid energieopslagsystemen

Beoordeling veiligheidsaspecten van EOS en juridische context

Dit rapport betreft het resultaat van een studie over energieopslagsystemen (EOS) dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is uitgevoerd naar de veiligheid van batterijen in EOS en de regelgeving ervan in Nederland. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de gevaren van huidige en EOS die de komende 5-10 jaar op de markt komen, en eventuele tekortkomingen in wet- en regelgeving in Nederland om deze gevaren te beheersen. Op basis van dit inzicht heeft het onderzoek geresulteerd in aanbevelingen over de behoefte aan informatieproducten voor niet-technisch geschoolde gebruikers en eventuele aanvullingen op de wettelijke eisen om het veilig gebruik van EOS te reguleren.

Het onderzoek gaat over:

  • Mobiele en stationaire batterijen voor EOS met grootverbruik aansluitingen op het elektriciteitsnet
    (standalone) en in combinatie met energieverbruik/-opwekking;
  • Batterijen binnen de definitie van de batterijenverordening;
  • EOS batterijen geproduceerd op een industriële schaal, nu beschikbaar en in de komende 5 tot 10 jaar
    op de markt verwacht.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Safe and Sustainable by Design voor Batterijen

Rapport met adviezen voor de overheid om het gebruik van Safe and Sustainable by Design (SSbD) in de batterijensector te stimuleren.

De Nederlandse batterijstromen 2020

Dit rapport bevat een nulmeting voor de afvalstromen van draagbare batterijen voor het jaar 2019

Algemeen verbindend verklaring voor afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen

Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst over de afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen

×