Algemeen verbindend verklaring voor afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij op 16 oktober 2018 heeft besloten een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen algemeen verbindend te verklaren voor een periode van 5 jaar ingaande vanaf 22 oktober 2018.

Het verzoek is ingediend door Stichting Batterijen (Stibat) en heeft betrekking op een afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen en accu’s, zoals beschreven in het ‘Besluit beheer batterijen en accu’s 2008’ en in de goedgekeurde mededeling van Stibat voor dit besluit.

De afvalbeheerbijdrageovereenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van het bedrijfsleven en dient ter financiering van een inzamel- en verwerkingssysteem voor draagbare batterijen. De algemeen verbindend verklaring van de afvalbeheerbijdrageovereenkomst is nodig om ervoor te zorgen dat ook de producenten en importeurs, die niet vrijwillig deel zijn van deze overeenkomst, verplicht worden de afvalbeheerbijdrage af te dragen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen