Algemeen verbindend verklaring voor afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij op 16 oktober 2018 heeft besloten een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen algemeen verbindend te verklaren voor een periode van 5 jaar ingaande vanaf 22 oktober 2018.

Het verzoek is ingediend door Stichting Batterijen (Stibat) en heeft betrekking op een afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen en accu’s, zoals beschreven in het ‘Besluit beheer batterijen en accu’s 2008’ en in de goedgekeurde mededeling van Stibat voor dit besluit.

De afvalbeheerbijdrageovereenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van het bedrijfsleven en dient ter financiering van een inzamel- en verwerkingssysteem voor draagbare batterijen. De algemeen verbindend verklaring van de afvalbeheerbijdrageovereenkomst is nodig om ervoor te zorgen dat ook de producenten en importeurs, die niet vrijwillig deel zijn van deze overeenkomst, verplicht worden de afvalbeheerbijdrage af te dragen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen