Apparaat of component?

Dit document gaat in op het onderscheid tussen een apparaat en een component. Het licht toe wanneer een onderdeel dat in de handel gebracht wordt wel of niet onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur valt: of er wel of niet (en wanneer) sprake is van producentenverantwoordelijkheid bij in de handel brengen van een elektr(on)isch onderdeel.

Let op: deze toelichting is een ‘levend document’, wat betekent dat het aangepast kan worden als verduidelijking nog nodig blijkt. Download daarom via de onderstaande link de laatste versie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Beleid

Andere relevante publicaties

Manifest voor een Europese Wet Circulair Materiaalgebruik

Manifest van de FEAD waarin een Wet Circulair Materiaalgebruik wordt voorgesteld

Het versnellen van de circulaire economie in Europa

Analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie

Circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk Nederland

In deze brief zetten Natuur en Milieu, FME, VNCI, VNO-NCW, MKB-Nederland de kansen die een nieuwe circulaire economie biedt uiteen.

×