Manifest voor een Europese Wet Circulair Materiaalgebruik

Voorafgaand aan de Europese verkiezingen van 2024 heeft FEAD, de European Waste Management Association, een manifest gepubliceerd. Daarin wordt opgeroepen tot circulaire hulpbronnen voor een Europese Industriële Deal en de oprichting van een wet op circulair materiaalgebruik wordt voorgesteld.

Het manifest dient als een oproep tot actie voor de volgende termijn. Het benadrukt de noodzaak om prioriteit te geven aan een Europese Industriële Deal die de Europese industrie duurzaam, concurrerend en circulair maakt. Bovendien benadrukt het de noodzaak van een Wet Circulair Materiaalgebruik om alomvattend beleid uit te voeren dat afvalbeheer en de transformatie van afvalmaterialen in productieve hulpbronnen omvat.

Deze wet moet twee juridisch bindende doelstellingen vaststellen:

  • Een doelstelling voor het circulair materiaalgebruik van 25% in 2030, 30% in 2040 en 35% in 2050
  • Een doelstelling van 75% voor de recycling van alle afvalstoffen in de EU in 2035

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Beleid

Andere relevante publicaties

Het versnellen van de circulaire economie in Europa

Analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie

Circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk Nederland

In deze brief zetten Natuur en Milieu, FME, VNCI, VNO-NCW, MKB-Nederland de kansen die een nieuwe circulaire economie biedt uiteen.

Algemeen verbindend verklaring voor afvalbeheerbijdrage voor vlakglas

Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst over de afvalbeheerbijdrage voor vlakglas

×