Het versnellen van de circulaire economie in Europa

De ontwikkeling van een circulaire economie speelt een cruciale rol in de inspanningen van de Europese Unie om de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies en vervuiling aan te pakken. Dit rapport bevat een grondige analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie en de krachtige beleidsimpuls die in het kader van de Green Deal werd gegeven, samen met opties en vooruitzichten om dit proces nog te versnellen. Daarbij licht het rapport toe wat de voordelen kunnen zijn van het vastleggen van doelstellingen rond hulpbronnengebruik of voor een ecologische voetafdruk van materialen.

Het Europese beleid over de circulaire economie is de afgelopen jaren weliswaar versterkt, maar kan nog bindender en doelgerichter worden. Dit betekent dat er verder moet worden gegaan dan de huidige maatregelen die de nadruk leggen op afval, zodat het gebruik van hulpbronnen directer aangepakt kan worden.

 

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Beleid

Andere relevante publicaties

Circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk Nederland

In deze brief zetten Natuur en Milieu, FME, VNCI, VNO-NCW, MKB-Nederland de kansen die een nieuwe circulaire economie biedt uiteen.

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023

In het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie wordt vanuit transitieagenda’s uitvoering gegeven aan activiteiten die leiden tot een circulair Nederland in 2050

De Europese Green Deal

De Europese Green Deal hernieuwt de inzet van de Commissie om klimaat- en milieu-uitdagingen aan te pakken en beschouwt dit als de bepalende taak van deze generatie

×