Beprijzingsmaatregelen opschalen circulaire verdienmodellen

In dit rapport zijn verschillende beprijzingsmaatregelen onderzocht om de circulaire economie op te kunnen schalen. Er zijn drie problemen beschreven, waardoor het nodig is om op zoek te gaan naar een beprijzingsvoorstel dat zich richt op andere circulaire strategieën dan recycling, de kosten- en schaalnadelen van circulaire activiteiten vermindert en zo uitvoerbaar mogelijk is. Het beprijzingsvoorstel dat is ontwikkeld en verkend, gaat in de kern om het instellen van een fonds, gefinancierd uit een circulaire bijdrage, dat wordt ingezet om circulaire strategieën zoals reparatie goedkoper te maken.

Het rapport geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Welke beprijzingsvoorstellen om de aanschaf van lineaire EEA en meubels te ontmoedigen en circulaire producten te stimuleren zijn de afgelopen jaren binnen IenW/RWS en Financiën onderzocht? Waarom lijken deze voorstellen vaak te stuiten op het bezwaar van uitvoerbaarheid? En in hoeverre zijn deze bezwaren terecht?
  2. Werk een alternatief beprijzingsvoorstel uit en ga daarbij in op uitvoeringsaspecten zoals de bepaling van de bijdrage ten opzichte van de verkoopprijs, de hoogte van de bijdrage, het beheer van de opgehaalde bijdragen en de aanwending van de bijdragen.
  3. Welke stakeholders zouden betrokken moeten worden bij de uitwerking en uitvoering van het alternatieve beprijzingsvoorstel? Welke aandachtspunten zijn er vanuit de optiek van deze stakeholders bij het voorstel en hoe kunnen zij ermee aan de slag?

Er is specifiek gekeken naar elektronische en elektrische apparaten (EEA) en meubels.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

De circulaire economie: van nice to have naar must have

Knelpunten en aanbevelingen voor de versnelling van de transitie naar een circulaire economie

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

Zijn afgedankte waterkokers geschikt voor hergebruik?

In dit onderzoek is gekeken of waterkokers die normaal gerecycled zouden worden geschikt zijn voor hergebruik in de kringloopwinkel.

×