Bijwerkingen van de Elektronische Gezondheidszorg Revolutie: Toxic e-waste

De wereldwijde markt voor medische elektronische producten zal naar schatting meer dan $100 miljard waard zijn in 2022 en naar verwachting $248,43 miljard bereiken tegen 2030. De elektronische revolutie in de gezondheidszorg omvat een breed scala aan apparatuur en procedures, waaronder diagnostische hulpmiddelen, medische apparaten en elektronische patiëntendossiers. Een centraal onderdeel van deze apparatuur zijn de printplaten en elektronische componenten die gemaakt zijn van giftige metalen, organische verbindingen, zeldzame elementen en kostbare materialen.

Het groeiende probleem van elektronisch afval (e-waste) is al enkele decennia bekend en vormt een risico voor mens en milieu. De recente pandemie heeft de aandacht voor dit probleem vergroot vanwege de toename in afval van persoonlijke beschermingsmiddelen. Medisch afval wordt als gevaarlijk beschouwd vanwege mogelijke infectieuze stoffen, terwijl elektronisch afval gevaarlijk is vanwege de aanwezigheid van giftige chemicaliën. De huidige regelgeving voor het beheer van medisch afval omvat geen e-waste, terwijl de beste praktijken voor het beheer van e-waste nog steeds in ontwikkeling zijn. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen, inclusief fabrikanten van medische apparatuur, zich inzetten voor het verminderen van e-waste en het gebruik van gerecyclede componenten en materialen in de productie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2019

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

×