Circulaire batterijen voor de toekomst

Samenwerken voor een duurzame en veerkrachtige waardeketen

Batterijen vormen de basis van onze moderne samenleving. Ze maken ons dagelijks leven mogelijk: van het voeden van onze telefoons en laptops, het starten van de motoren van onze auto’s en vrachtwagens tot het opslaan van de energie die we genereren voor later gebruik. Hoewel batterijen al tientallen jaren bestaan, heeft hun strategische belang recentelijk aanzienlijke groei doorgemaakt.

De toenemende aanvoer van batterijen gaat gepaard met tal van ecologische, sociaal-economische en geopolitieke uitdagingen. Batterijen worden gedolven, geproduceerd en verplaatst via een wereldwijde toeleveringsketen met aanzienlijke negatieve gevolgen voor ecosystemen en lokale gemeenschappen. Overheden en bedrijven over de hele wereld worden geconfronteerd met de noodzaak om meer te doen met minder en snel en lokaal te handelen om een veerkrachtige aanvoer te waarborgen.

Het wordt steeds duidelijker dat een circulaire economie voor batterijen noodzakelijk is en voordelen biedt om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Circulariteit vertegenwoordigt een unieke kans om onze economie, samenleving en milieu toekomstbestendig te maken.

Deze brochure onderzoekt de huidige status en toekomstige mogelijkheden voor circulariteit in de gehele batterijwaardeketen in Nederland en daarbuiten. Het doel is om een internationaal debat te stimuleren over hoe samen, als regelgevers, onderzoekers, ondernemers, consumenten of investeerders, deze broodnodige overgang versneld kan worden.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.