Circulaire economie: van wens naar uitvoering

Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

In dit advies verkent de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) hoe de overheid een transitie naar een circulaire economie kan ondersteunen. Om de vele kansen voor een circulaire economie verder te brengen, vindt de raad dat een stelselmatige aanpak op de verschillende schaalniveaus (Europees, nationaal, regionaal en/of lokaal) nodig is en nadere uitwerking verdient. Dit vormt de aanleiding voor dit advies.

Daarbij staat de volgende vraag centraal: Hoe kan de (rijks)overheid bijdragen aan het optimaal benutten van de kansen van een transitie naar een circulaire economie op de verschillende schaalniveaus (Europees, nationaal, regionaal en/of lokaal)?

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Recycling van zonnepanelen

Onderzoek naar de verschillende mogelijkheden om zonnepanelen te recyclen

Rapport circulaire steden 2024

Overzicht van de strategieën en acties van circulaire initiatieven in Europese steden

Manifest voor een Europese Wet Circulair Materiaalgebruik

Manifest van de FEAD waarin een Wet Circulair Materiaalgebruik wordt voorgesteld

×