Duurzame terugwinning van metaal uit e-waste

E-waste lijkt de grootste zorg te zijn in de huidige technologische wereld. Het heeft niet alleen gevolgen voor het milieu, maar ook verschillende nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid als gevolg van zware en giftige metalen in e-waste. Dit roept grote bezorgdheid op. Daarom moet duurzame terugwinning van metaal uit e-waste bekeken worden. Als e-waste op de juiste manier wordt behandeld en gerecycled kunnen ze een hoge commerciële waarde hebben. Onderzoeken en studies moeten zich dus niet alleen richten op de recycling en verwerking van e-waste, maar moet ook gericht zijn op de commerciële waarde door verschillende maatregelen te nemen, zoals hergebruik en terugwinningsprocedures.

In deze publicatie zijn de effecten van e-waste, de samenstelling ervan, de verschillende methoden die beschikbaar zijn voor de behandeling van e-waste en het uitlogen van zware metalen en factoren die het uitlogingsmechanisme beïnvloeden beoordeeld. Hierbij zijn verschillende uitloogmethoden betrokken voor het uitlogen van metaal.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.