E-waste van zonnepanelen in een circulaire economie

De productie van fotovoltaïsche (PV) energie (zonne-energie) is een veelbelovende en volwassen technologie voor de productie van hernieuwbare energie. Helaas kan de verwijdering van zonnepanelen problemen opleveren voor het afvalbeheer. De hoeveelheid e-waste uit zonnepanelen is over het algemeen groter dan die van andere soorten e-waste, aangezien dit afval overvloedige metalen en giftige materialen bevat, en omdat deze energie steeds vaker wordt gebruikt.

Lokale oplossingen moeten worden besproken en geëvalueerd, zodat de zonne-energie industrie duurzame hernieuwbare energie kan leveren. Dit artikel bespreekt de milieueffecten van zonne-energie en recycling van zonnepanelen in Brazilië. Er zullen efficiëntere technologische oplossingen en procesontwikkelingen nodig zijn om problemen die zich aan het einde van de nuttige levenscyclus van zonne-energiesystemen voordoen goed te kunnen behandelen.

Er is echter meer nodig dan alleen deze technologische oplossingen en procesontwikkelingen. Aan het einde van de levenscyclusfase zullen ook politieke mechanismen en regelgevingsstructuren moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit helpt bij het voorbereiden, stimuleren en ontwikkelen van geschikte toepassingen voor de behandeling van industrieel afval. De komst van sectorovereenkomsten voor elektrische en elektronische apparatuur heeft in Brazilië deze afvalproblemen gedeeltelijk opgelost. In deze sectorovereenkomsten worden apparaten vermeld die over gedefinieerde retourlogistieksystemen moeten beschikken.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2019

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

×