Een nieuw actieplan voor een circulaire economie

Voor een schoner en concurrerender Europa

Dit actieplan voor de circulaire economie voorziet in een toekomstgerichte agenda voor het verwezenlijken van een schoner en concurrerender Europa. Het is gericht op het versnellen van de transformationele verandering waar de Europese Green Deal naartoe werkt. Verder bouwt het voort op de sinds 2015 getroffen maatregelen op het gebied van de circulaire economie. Dit plan zal ervoor zorgen dat het regelgevingskader wordt gestroomlijnd en geschikt wordt gemaakt voor een duurzame toekomst. Ook zorgt dit plan ervoor dat de nieuwe mogelijkheden van de overgang worden geoptimaliseerd, waarbij de lasten voor mensen en bedrijven tot een minimum worden beperkt.

Het plan bevat een reeks onderling samenhangende initiatieven om een sterk en duidelijk productbeleidskader tot stand te brengen waarmee duurzame producten, diensten en bedrijfsmodellen de norm worden. Het doel van dit kader is ook om consumptiepatronen zodanig te veranderen dat afvalproductie al bij voorbaat wordt vermeden. Dit productbeleidskader zal geleidelijk worden uitgerold, waarbij vooral centrale waardeketens zullen worden aangepakt. Daarnaast wordt maatregelen genomen om afval te verminderen en ervoor te zorgen dat de EU beschikt over een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen van hoge kwaliteit. Het vermogen van de EU om de verantwoordelijkheid voor haar afval op zich te nemen, zal ook worden versterkt.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen