Effecten van circulaire maatregelen op schaarse metalen in complexe producten

Casestudies van elektrische en elektronische apparatuur

Circulaire maatregelen zoals ontwerpen met een lange levensduur, hergebruik, reparatie en recycling zijn voorgesteld om de levenscycli van schaarse metalen te verlengen en de afhankelijkheid van primaire hulpbronnen te verminderen.

Dit document onderzoekt in welke mate circulaire maatregelen metaalschaarste kunnen verminderen, met name wanneer ze worden toegepast op complexe producten. Op basis van drie cases wordt het effect van langer gebruik van laptops, smartphones en LED-systemen, voordat ze gerecycled worden, beoordeeld. Zoals verwacht, kunnen dergelijke uitbreidingen voordelen opleveren. Het is echter belangrijker dat deze voordelen aanzienlijk verschillen per metaalsoort. Ook functionele recyclingpercentages variëren. Er bleken verder met name risico’s aanwezig te zijn bij het kort gebruiken van producten vóór recycling: als de levensduur kort is, zijn ontwerpen vaak metaalintensief zijn.

Bovendien treden, ongeacht de maatstaf, aanzienlijke verliezen op van elk metaal door functioneel gebruik. Dit komt doordat niet alle producten worden ingezameld voor recycling en niet alle metalen functioneel worden gerecycled. Dus noch het langer gebruiken van apparaten en/of noch recycling, kunnen de metaalschaarste momenteel radicaal verminderen.

Al met al is het een uitdaging om de veelheid aan schaarse en kritische metalen die in complexe producten worden toegepast, via circulaire maatregelen aan te pakken. Aangezien het belang van de beschikbaarheid van schaarse metalen en de aandacht voor de circulaire economie naar verwachting zullen blijven bestaan, kunnen deze inzichten worden gebruikt om inspanningen met onduidelijke of kleine voordelen of zelfs nadelen te vermijden.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen