EU beleidsaanbevelingen voor hogere inzameling AEEA

In het kader van de Richtlijn AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) heeft de Europese Commissie beleidsaanbevelingen gedaan aan de lidstaten om het inzamelpercentage te verhogen. De focus van deze aanbevelingen ligt op gebruikte en afgedankte mobiele telefoons, tablets, laptops en hun opladers. De aanbevelingen zijn bedoeld om de nationale autoriteiten te ondersteunen bij het garanderen van maximale inzamelpercentages. Daarnaast horen ze ook het daaropvolgende hergebruik, repareren, opknappen en terugwinnen van deze kleine elektronische apparaten te stimuleren.

Het inzamelpercentage van kleine elektronische apparaten in de EU blijft laag. Zo ligt het inzamelpercentage van mobiele telefoons naar verluidt onder de 5% en worden er in huishoudens in de hele EU naar schatting 700 miljoen ongebruikte en afgedankte mobiele telefoons opgeslagen. Deze apparaten zijn rijk aan kostbare materialen, met name kritische grondstoffen. Eén smartphone alleen al bevat zeldzame aardmetalen in de magneet, kobalt in de batterij, indium in het scherm en tantaal, gallium en edele metalen in de printplaat.

De aanbevelingen zijn onder andere:

  • Financiële prikkels voor consumenten
  • Het gebruik van postdiensten vergroten bij de inzameling
  • Het opzetten van partnerschappen tussen re-use organisaties en inzamelpartijen
  • Het vergroten van het bewustzijn van inzamelpunten
  • Het verbeteren van het gemak en de zichtbaarheid van inzamelpunten waar mensen kleine elektronica kunnen inleveren

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.