Grondstoffen, geld en geopolitiek

Naar een duurzame en sociale energietransitie in Europa

In deze white paper zetten zeven wetenschappers uiteen hoe Nederland en de EU ervoor staan wat betreft de kritieke grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie. Metalen als ijzer, koper, lithium en zeldzame aardmetalen moeten kolen, olie en aardgas vervangen. Een monumentale verschuiving, gevoelig voor verstoringen door bijvoorbeeld geopolitiek. De interviews laten zien hoe Europa tot een sterke, onafhankelijke en ethisch verantwoorde basis voor de energietransitie kan komen. Mijnen en raffineren op het
eigen grondgebied, een circulaire benadering en nieuwe financieringssystemen vormen daarvoor de basis.

Voor deze white paper zijn de volgende mensen geïnterviewd: Dr. Rene Kleijn (Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden), Dr. Benjamin Sprecher (Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft), Dr. David Peck (Faculteit Bouwkunde TU Delft), Dr. Jojo Nem Singh (Institute for Social Studies, Erasmus University Rotterdam), Prof. dr. Ester van der Voet (Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden), Prof. dr. Olindo Isabella (Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica TU Delft), Dr. Ronald Huisman (Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam).

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

Effectbeoordeling Nationale Programma Circulaire Economie

Evaluatie en effecten van het nationale beleid uit het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

Recycling van zonnepanelen

Onderzoek naar de verschillende mogelijkheden om zonnepanelen te recyclen

×