Hergebruik door consumenten in Nederland

Gegevens uit 2021 en 2022

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld. Daarbij is er, volgens de EU-verplichting, ingezoomd op vijf productgroepen: textiel, meubels, elektrische en elektronische apparaten, bouwmaterialen en overig.

Binnen levensduurverlenging is het hergebruiken van producten, goederen en/of materialen een van de manieren om daar langer mee te doen en zo bij te dragen aan de transitie naar de gewenste Circulaire Economie. Hergebruik is een handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Naast het NPCE komt er ook vanuit de EU steeds meer aandacht voor hergebruik. Het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van 18 december 2020 verplicht elke lidstaat van de EU tot monitoring en verslaglegging over hergebruik.

 

 

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Verkenning verplichting verkoop gebruikte goederen

Onderzoek naar de mogelijkheid om retailers te verplichten een steeds groter aandeel tweedehands producten aan te bieden

Zijn afgedankte waterkokers geschikt voor hergebruik?

In dit onderzoek is gekeken of waterkokers die normaal gerecycled zouden worden geschikt zijn voor hergebruik in de kringloopwinkel.

Voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

In dit manifest van RREUSE wordt een routekaart met beleidsmaatregelen gepresenteerd voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

×