Integratie van duurzaamheid bij retailers/producenten

Wat kunnen retailers doen?

Retailers zijn de link tussen de aanbieders van producten en consumenten die deze producten via de retailer aanschaffen. In potentie zijn retailers de intermediaire en ideale partij om  een belangrijke rol te vervullen bij de verduurzaming van producten op de markt omdat zij zowel contact hebben met de consument als de fabrikant. Daarmee zijn zij van grote invloed op zowel productieprocessen als op consumptiepatronen en kunnen zij vanuit deze positie druk uitoefenen op fabrikanten om daarmee duurzamere consumptiepatronen te stimuleren. Het doel van dit rapport is daarom het identificeren van de problemen en mogelijke oplossingen voor retailers. In interviews is hen gevraagd naar de verschillende thema’s die onderdeel zijn van een duurzaam productassortiment. Deze zijn: huidige inspanningen, strategie, inkoop, communicatie en data.

Uit de interviews id gebleken dat retailers zoekende zijn naar de manier om duurzaamheid in hun productaanbod te versterken. Retailers beschikken niet over een concrete definitie van duurzaamheid en concrete meetpunten waarop ze de aangeleverde productdata kunnen vergelijken. De belangrijkste aanbeveling is dat overheden en de Europese Unie concrete regelgeving moeten invoeren op het gebied van duurzaamheid zodat er meer data beschikbaar komen en er sprake is van een level playing field. Daarnaast bevat het rapport nog 10 aanbevelingen voor retailers wat zij in de huidige situatie kunnen doen aan het verduurzamen van hun productaanbod en dit zichtbaar maken.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Rapport met uitgangspunten, achtergronden, toepassingen en voorbeelden van circulariteitsstrategieën en de R-ladder

Benchmark gemeenten

Benchmark met een rangschikking van alle Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kilogram ingezameld elektrisch afval per persoon

Het versnellen van de circulaire economie in Europa

Analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie

×