Integratie van duurzaamheid bij retailers/producenten

Wat kunnen retailers doen?

Retailers zijn de link tussen de aanbieders van producten en consumenten die deze producten via de retailer aanschaffen. In potentie zijn retailers de intermediaire en ideale partij om  een belangrijke rol te vervullen bij de verduurzaming van producten op de markt omdat zij zowel contact hebben met de consument als de fabrikant. Daarmee zijn zij van grote invloed op zowel productieprocessen als op consumptiepatronen en kunnen zij vanuit deze positie druk uitoefenen op fabrikanten om daarmee duurzamere consumptiepatronen te stimuleren. Het doel van dit rapport is daarom het identificeren van de problemen en mogelijke oplossingen voor retailers. In interviews is hen gevraagd naar de verschillende thema’s die onderdeel zijn van een duurzaam productassortiment. Deze zijn: huidige inspanningen, strategie, inkoop, communicatie en data.

Uit de interviews id gebleken dat retailers zoekende zijn naar de manier om duurzaamheid in hun productaanbod te versterken. Retailers beschikken niet over een concrete definitie van duurzaamheid en concrete meetpunten waarop ze de aangeleverde productdata kunnen vergelijken. De belangrijkste aanbeveling is dat overheden en de Europese Unie concrete regelgeving moeten invoeren op het gebied van duurzaamheid zodat er meer data beschikbaar komen en er sprake is van een level playing field. Daarnaast bevat het rapport nog 10 aanbevelingen voor retailers wat zij in de huidige situatie kunnen doen aan het verduurzamen van hun productaanbod en dit zichtbaar maken.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.