Inzameling voor hergebruik op de milieustraat

In dit onderzoek wordt gekeken wat er op de milieustraat gedaan kan worden om meer elektronica in de kringloopwinkels te krijgen.

Afgedankte elektronica die nu wordt afgedankt op de milieustraat in de elektronica container wordt afgevoerd naar een sorteercentrum en gaat vervolgens naar de verwerker. Wanneer een apparaat in de container wordt gezet dan kan het apparaat beschadigd raken tijdens transport of sortering. Om zoveel mogelijk elektronica nog her te gebruiken is het belangrijk om geschikte elektronica uit te sorteren voordat elektronica in de AEEA-container terug komt. Een deel van deze elektronica zou namelijk nog hergebruikt kunnen worden. Een logisch alternatief voor de elektronica container op de milieustraat zou een kringloopcontainer kunnen zijn.

De volgende tredes worden onderscheiden en kunnen gedurende het onderzoek nog uitgebreid worden. De kringloopwinkels die meedoen met deze pilot geven aan hoe de inzameling van de milieustraat nu plaatsvindt en bepalen hoe ze de inzameling willen doen tijdens de pilot.

Beschrijving tredes:

  • Trede 5 – tafelsortering met vraag aan bezoeker – de bezoeker wordt gevraagd een inschatting te geven of het apparaat nog hergebruikt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van stickers aan te brengen door de bezoekers. Groene stickers voor apparaten die nog heel zijn, Rode stickers voor apparaten die gerecycled moeten worden. Alternatieven voor stickers zijn uiteraard mogelijk zoals bijvoorbeeld actief toezicht door medewerkers waarbij ze vragen kunnen stellen aan de bezoeker.
  • Trede 4 – tafelsortering – zonder actieve vraag – bezoekers zetten hun materiaal op een tafel. Er is geen interactie tussen de bezoeker en de werknemers. De werknemer bepaalt op basis van eigen inschatting of een apparaat nog geschikt is voor hergebruik.
  • Trede 3 – vragen bij container aan bezoeker – bij de container of op het bordes lopen mensen nabij de AEEA-container om bezoekers te vragen of hun producten nog werkzaam en daarbij verkoopbaar zijn. Hierdoor vindt geen systematische check plaats op de milieustraat, bezoekers kunnen immers “tussendoor” glippen. Er is wél sprake van een persoonlijke interactie.
  • Trede 2 – bij slagboom vragen – bij binnenkomst wordt aan de bezoeker gevraagd of dat producten werken of niet. Werkende producten mogen bij de kringloopwinkel. Hierdoor is sprake van een systematische check, echter vindt deze plaats vóór het moment van afdanken en is een inspectie op het materiaal minder goed mogelijk.
  • Trede 1 – niets doen / wel kringloopcontainer op de milieustraat– medewerkers worden niet gevraagd om actief te vragen naar bruikbare elektrische apparaten. Er staat wel een kringloopcontainer op het bordes en er is natuurlijk een medewerker die hier (tijdens drukke momenten) toezicht op houdt.
  • Trede 0 – geen kringloopcontainer op Milieustraat

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Recycling van zonnepanelen

Onderzoek naar de verschillende mogelijkheden om zonnepanelen te recyclen

Rapport circulaire steden 2024

Overzicht van de strategieën en acties van circulaire initiatieven in Europese steden

Manifest voor een Europese Wet Circulair Materiaalgebruik

Manifest van de FEAD waarin een Wet Circulair Materiaalgebruik wordt voorgesteld

×