Is het terugwinnen van Neodymium uit luidsprekerkasten zinvol?

Neodymium is een zeldzaam aardmetaal dat onder meer toegepast wordt in de magneten van luidsprekerkasten. In een pilotproject van Stichting OPEN onderzochten de Universiteit van Leiden en Pforzheim University in welke mate deze hoogwaardige magneten met Neodymium voorkomen in afgedankte luidsprekers en of het terugwinnen van het aardmetaal zinvol is.

Momenteel worden houten apparaten apart verwerkt. Verschillende materiaalstromen worden terugwonnen en weer ingezet als grondstoffen. Op dit moment is het echter niet duidelijk of het recyclingsproces zo ingericht kan worden dat nóg meer en hoogwaardige grondstoffen teruggewonnen kunnen worden. Specifiek is de onderzoeksvraag: is het haalbaar om luidsprekerkasten apart te sorteren en verwerken zodat neodymium teruggewonnen wordt en weer als neodymium gebruikt kan worden?

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Grondstoffen

Andere relevante publicaties

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

Global Resources Outlook 2024

In dit rapport staan de huidige trends en opkomende kwesties met betrekking tot het gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen en overconsumptie. 

Grondstoffenhonger duurzaam stillen

Rapport met strategieën voor het op duurzame wijze voldoende grondstoffen veilig stellen voor onze economie.

×