Is het terugwinnen van Neodymium uit luidsprekerkasten zinvol?

Neodymium is een zeldzaam aardmetaal dat onder meer toegepast wordt in de magneten van luidsprekerkasten. In een pilotproject van Stichting OPEN onderzochten de Universiteit van Leiden en Pforzheim University in welke mate deze hoogwaardige magneten met Neodymium voorkomen in afgedankte luidsprekers en of het terugwinnen van het aardmetaal zinvol is.

Momenteel worden houten apparaten apart verwerkt. Verschillende materiaalstromen worden terugwonnen en weer ingezet als grondstoffen. Op dit moment is het echter niet duidelijk of het recyclingsproces zo ingericht kan worden dat nóg meer en hoogwaardige grondstoffen teruggewonnen kunnen worden. Specifiek is de onderzoeksvraag: is het haalbaar om luidsprekerkasten apart te sorteren en verwerken zodat neodymium teruggewonnen wordt en weer als neodymium gebruikt kan worden?

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Grondstoffen

Andere relevante publicaties

Global Resources Outlook 2024

In dit rapport staan de huidige trends en opkomende kwesties met betrekking tot het gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen en overconsumptie. 

Meer vaart maken met de grondstoffentransitie

In deze reactie op het Nationaal Programma Circulaire Economie schrijft de SER over de zorg dat de grondstoffentransitie achterblijft bij de energietransitie.

Nationale grondstoffenstrategie

Het doel van de nationale grondstoffenstrategie is om de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen op middellange termijn te vergroten.

×