Global Resources Outlook 2024

Wegen naar een leefbare planeet als het gebruik van hulpbronnen stijgt

Na de Global Resources Outlook (GRO) in 2019 is dit het tweede GRO-rapport. In dit rapport rapporteert het International Resource Panel over huidige trends en opkomende kwesties met betrekking tot het gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen, overconsumptie en hun impact op het milieu, de economie en de samenleving.

Het rapport illustreert hoe stijgende trends in het wereldwijde gebruik van hulpbronnen zijn voortgezet of versneld. Het toont ook aan dat de vraag naar hulpbronnen naar verwachting de komende decennia zal blijven toenemen. Dit betekent dat, zonder dringende en gezamenlijke actie, de extractie van hulpbronnen tegen 2060 met 60% zou kunnen stijgen ten opzichte van het niveau van 2020, wat leidt tot toenemende schade en risico’s.

Dit scenario hoeft niet uit te komen. Het rapport beschrijft ook het potentieel om negatieve trends om te keren.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Grondstoffen

Andere relevante publicaties

Is het terugwinnen van Neodymium uit luidsprekerkasten zinvol?

Onderzoek naar in welke mate hoogwaardige magneten met Neodymium voorkomen in afgedankte luidsprekers en of het terugwinnen van het aardmetaal zinvol is

Meer vaart maken met de grondstoffentransitie

In deze reactie op het Nationaal Programma Circulaire Economie schrijft de SER over de zorg dat de grondstoffentransitie achterblijft bij de energietransitie.

Nationale grondstoffenstrategie

Het doel van de nationale grondstoffenstrategie is om de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen op middellange termijn te vergroten.

×