Grondstoffenhonger duurzaam stillen

Wereldwijd is sprake van een groeiende grondstoffenhonger. Maar de beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen spreekt steeds minder vanzelf. Daarom streeft de overheid naar duurzaam grondstofgebruik. In dit rapport stelt het Rathenau Instituut dat onze omgang met grondstoffen aan minimumeisen moet voldoen: het moet rendabel zijn en mag geen ernstige milieuschade of mensenrechtenschendingen veroorzaken.

Voor dit rapport is gekeken naar grondstoffen die ‘kritisch’ zijn voor onze economie of die in conflictgebieden worden gewonnen. Deze grondstoffen worden vaak gebruikt in elektronica, van zonnecellen tot smartphones. Ook heeft het instituut gekeken naar de grondstoffenactiviteiten van China in Afrika. Dit is een voorbeeld van een verschuivende machtsbalans op het wereldtoneel, die zowel kansen als uitdagingen biedt voor het grondstoffenbeleid van Nederland en Europa.

Aan de hand van deze cases bespreken de auteurs enkele strategieën die het doel van het Nederlandse grondstoffenbeleid dichterbij kunnen brengen: op duurzame wijze voldoende grondstoffen veilig stellen voor onze economie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Grondstoffen

Andere relevante publicaties

Is het terugwinnen van Neodymium uit luidsprekerkasten zinvol?

Onderzoek naar in welke mate hoogwaardige magneten met Neodymium voorkomen in afgedankte luidsprekers en of het terugwinnen van het aardmetaal zinvol is

Global Resources Outlook 2024

In dit rapport staan de huidige trends en opkomende kwesties met betrekking tot het gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen en overconsumptie. 

Meer vaart maken met de grondstoffentransitie

In deze reactie op het Nationaal Programma Circulaire Economie schrijft de SER over de zorg dat de grondstoffentransitie achterblijft bij de energietransitie.

×