Klimmen op de R-ladder met UPV

Hoe Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid de circulaire economie binnen handbereik krijgt

In 2030 wil Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken en in 2050 moet de economie volledig circulair zijn. Dit zijn stevige doelstellingen, die ook sterk zullen bijdragen aan de klimaatdoelen (55% minder CO2-uitstoot in 2030; 95% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990). In een circulaire economie dienen producten, componenten en materialen zo optimaal mogelijk hergebruikt te worden.

Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) kan hierbij een belangrijke rol spelen, omdat producenten hiermee verantwoordelijk worden voor hun producten na einde levensduur. Dit is een extra taak, maar ook een kans omdat slimmer (lees: circulair) ontwerp duurzame en financiële voordelen kan opleveren.

Het ontbreken van juiste randvoorwaarden maakt dat UPV-systemen op een hoger R-niveau dan recycle (R8) schaars zijn, simpelweg omdat deze niet winstgevend of niet mogelijk zijn. Dit onderzoek doet drie aanbevelingen om de huidige belemmerende randvoorwaarden te veranderen in de juiste stimulansen:

  1. Meten van circulariteit. Besteed in milieu-impact analyses meer aandacht aan aspecten die specifiek voor circulariteit zijn, zoals losmaakbaarheid en reparabiliteit.
  2. Fiscaal stimuleren van circulariteit. Maak arbeid goedkoper en grondstoffen duurder zodat circulair productontwerp in volgende levensfases terugverdiend kan worden.
  3. Financieel stimuleren van PaaS-concepten.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 2020

Het besluit bevat regels voor een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het beheer van afvalstoffen

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Rapport met uitgangspunten, achtergronden, toepassingen en voorbeelden van circulariteitsstrategieën en de R-ladder

×