UPV in de Circulaire Economie

Position paper BRBS Recycling

Sorteerders en recyclers van afvalstoffen vallend onder een UPV zien mogelijkheden tot het volledig sluiten van de keten en het voorkomen van verlies van waardevolle grondstoffen. Zij roepen op om het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens te verplichten. In deze position paper worden vijf positieve effecten van deze maatregel beschreven:

  1. Er wordt minder primaire grondstof gebruikt;
  2. Er wordt beter materiaal gebruikt bij de productie van nieuwe artikelen;
  3. Producten worden ontworpen voor circulariteit;
  4. Sorteerders en recyclers hebben gegarandeerde afzet voor recyclaat en worden hierdoor meer gemotiveerd om door te sorteren waardoor de hoeveelheid te verbranden residu afneemt;
  5. Er ontstaat een gezamenlijk belang in de gehele keten.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 2020

Het besluit bevat regels voor een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het beheer van afvalstoffen

Klimmen op de R-ladder met UPV

Systemen van Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) kunnen worden ingezet om hoogwaardigere vormen van circulariteit na te streven

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

×