Kosten en opbrengsten bij recycling van zonnepanelen

In de afgelopen 10 jaar is fotovoltaïsche (PV) zonne-energie in Nederland een belangrijk onderdeel geworden van het totale energieopwekkingssysteem en het blijft snel groeien. Echter, over 25 tot 30 jaar bereiken de momenteel geïnstalleerde PV-panelen het einde van hun nuttige levensduur. Zij genereren dan jaarlijks meer dan 200.000 ton e-waste dat moet worden ingezameld en verwerkt. Stichting OPEN is verantwoordelijk voor het op een juiste wijze inzamelen, verwerken en afvoeren of recyclen van End-of-Life (EoL) zonnepanelen.

De huidige reguliere recycling-processen voor zonnepanelen leiden slechts tot de recycling van het aluminium frame tot ruwe metalen grondstof. De rest van het zonnepaneel wordt voornamelijk gebruikt als vulmateriaal voor beton of als ondergrond voor wegen. Het is de vraag of dit proces in de toekomst kan worden volgehouden wanneer de hoeveelheden PV-afval veel groter zijn dan de hoeveelheden vandaag. Het is onzeker of er in de toekomst wel of niet een hoger niveau van recycling zal worden afgedwongen door wetgeving, maar het is nuttig om nu al te kijken naar alternatieve processen en technieken.

Het onderzoek van TNO heeft betrekking op alternatieve recyclingmethoden die momenteel in ontwikkeling zijn en waarvoor al speciale apparatuur in de handel verkrijgbaar is (bijvoorbeeld een heet mes voor het scheiden van de voorste glasplaat van PV-panelen). Een belangrijke vraag is of de potentiële opbrengsten uit de verkoop van teruggewonnen waardevolle materialen (zoals zilver), de kosten van geavanceerde recyclingprocessen kunnen dekken. De huidige productie van zonnepanelen is afhankelijk van de beschikbaarheid van zilver. Zilver zal in de toekomst schaars zijn als de verwachte groeiscenario’s voor werkelijkheid worden.

Uit het onderzoek blijkt dat het waarschijnlijk moeilijk is om een zelfvoorzienende PV-onderneming te maken. Deze situatie kan aanzienlijk veranderen als de zilverprijs stijgt, bijvoorbeeld vanwege een sterk toegenomen vraag vanuit de PV-industrie. Ook wordt verwacht dat de kosten voor geavanceerde verwerking zullen afnemen zodra de technologie de ontwikkelingsfase heeft doorstaan en op een economisch gunstige schaal wordt geëxploiteerd. Toekomstige ‘true recycling’ methodes voor PV-panelen zullen er in ieder geval heel anders uitzien dan de huidige gangbare praktijk.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Zonnepanelen

Andere relevante publicaties

Recycling van zonnepanelen

Onderzoek naar de verschillende mogelijkheden om zonnepanelen te recyclen

Leveringsketen zonnestroom in Nederland

Verkenning van de omvang van zonnepanelen op de Nederlandse markt.

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

×