Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Het Nationaal (W)EEE Register (NWR) schrijft ieder jaar een rapportage aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit rapport bevat gegevens uit het voorgaande jaar.

In dit rapport wordt de totale hoeveelheid in Nederland in de handel gebrachte elektrische en elektronische apparatuur vermeld. Verder staat er vermeld wat de totale hoeveelheid verwerkte elektrische en elektronische apparatuur is geweest. Daarnaast worden de resultaten vermeld met betrekking tot het behalen van de streefcijfers voor nuttige toepassing, zoals bedoeld in de Richtlijn AEEA 2012 vanuit de Europese Unie.

Op deze pagina vind je de laatste NWR rapportage en een link naar de voorgaande rapportages.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen