Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Het Nationaal (W)EEE Register (NWR) schrijft ieder jaar een rapportage aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit rapport bevat gegevens uit het voorgaande jaar.

In dit rapport wordt de totale hoeveelheid in Nederland in de handel gebrachte elektrische en elektronische apparatuur vermeld. Verder staat er vermeld wat de totale hoeveelheid verwerkte elektrische en elektronische apparatuur is geweest. Daarnaast worden de resultaten vermeld met betrekking tot het behalen van de streefcijfers voor nuttige toepassing, zoals bedoeld in de Richtlijn AEEA 2012 vanuit de Europese Unie.

Op deze pagina vindt u de NWR-rapportages vanaf 2019.

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen