Op weg naar gemeenten met minder afval

Hoe kunnen Nederlandse gemeenten het voortouw nemen in de circulaire transitie?

Rijkswaterstaat heeft Circle Economy de opdracht gegeven te onderzoeken hoe gemeenten kunnen worden ingericht op een manier die burgers helpt om afval terug te dringen. In dit onderzoek verschaffen ze inzicht in de invloed die een gemeentelijke overheid kan uitoefenen op afvalpreventie.

Gemeenten vervullen een tweeledige rol als centra van consumptie en van afvalproductie, en hebben daarom een sleutelrol bij de preventie van afval. Bovendien zijn lokale overheden meestal verantwoordelijk voor het afvalbeheer binnen gemeenten. Gezien de toenemende wereldwijde trend van verstedelijking zal een aanzienlijk deel van de hulpbronnen worden geconsumeerd en weggegooid binnen stedelijke gebieden. Daardoor kunnen steden dienst doen als broedplaats voor innovatieve afvalpreventie initiatieven, waarbij zij een cultuur van verantwoorde consumptie bevorderen en vorm geven aan de ontwikkeling van circulaire producten en diensten.

Maar hoe ziet een gemeente die zich richt op afvalpreventie, er in 2030 uit? En welke instrumenten staan lokale overheden ter beschikking om dit te bereiken?

De antwoorden op deze vragen en meer komen aan bod in dit onderzoek.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Gemeente

Andere relevante publicaties

Rapport circulaire steden 2024

Overzicht van de strategieën en acties van circulaire initiatieven in Europese steden

Benchmark gemeenten

Benchmark met een rangschikking van alle Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kilogram ingezameld elektrisch afval per persoon

De circulaire economie: van nice to have naar must have

Knelpunten en aanbevelingen voor de versnelling van de transitie naar een circulaire economie

×