Reparatie en refurbishment van elektrische en elektronische apparaten

In dit onderzoek onderzocht KplusV in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoeveel elektrische en elektronische apparaten (EEA) gerepareerd en refurbished worden. Er wordt ingegaan op de verkoop- en inzamelcijfers van EEA, de retourstroom en reparatie infrastructuur en de factoren die levensduurverlenging beïnvloeden. Tot slot volgen best practices en advies voor de toekomst.

Aan de hand van onderzoeksvragen wordt het huidige speelveld van reparatie en refurbishment in kaart gebracht. Een aantal van deze vragen zijn:

  • Welke en hoeveel EEA worden in Nederland op de markt gebracht?
  • Hoe groot is de retourstroom EEA (online + winkel) in Nederland?
  • Welke en hoeveel reparatie- en refurbishment bedrijven EEA zijn er in Nederland?
  • Welke EEA lenen zich voor een verlengde levensduur door hergebruik en reparatie en welke niet?
  • Wat kunnen we leren en overnemen van voorbeelden uit het buitenland en andere sectoren?
  • Welke concrete acties zijn mogelijk op basis van de verzamelde data?

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Reparatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

In dit manifest van RREUSE wordt een routekaart met beleidsmaatregelen gepresenteerd voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

×